คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมบรรยาย Museum InFocus

คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมบรรยาย Museum InFocus

วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่”

 นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่3จากซ้าย) จัดกิจกรรม Museum InFocus 2019 ในหัวข้อ “วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริกิติยา เจนเซน (ที่ 4จากซ้าย) นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และผู้อำนวยการโครงการและนิทรรศการ”วังหน้านิมิต” มาเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาและเบื้องหลัง ตลอดจนแรงบันดาลใจที่มีต่อนิทรรศการ ‘นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน(In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present)โดยได้รับ ความสนใจ จากบุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมฟัง การบรรยายอย่างคับคั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เมื่อเร็วๆ นี้

.

เรียงลำลับจากซ้ายไปขวา

1. คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ มิวเซียมสยาม

2. คุณปฤษฎาพร โชติธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มิวเซียมสยาม

3. คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)

4. คุณสิริกิติยา เจนเซน

5. คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิวเซียมสยาม

6. คุณซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม มิวเซียมสยาม

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine