ฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

วัตถุประสงค์           

• ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ

• สามารถนำเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจเพื่อใช้ในการทำงาน และทำให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

• ฝึกทักษะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีการโน้มน้าว จูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

1. เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว และการสร้างมิตรจูงใจคนอย่างมืออาชีพ

2. ทำความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง ฝึกทักษะโน้มน้าวเพื่อใช้ในการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร

Workshop ฝึกทักษะ การโน้มน้าวจูงใจสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการทำงาน

3. การสร้างความน่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าว และจูงใจผู้ฟัง (NLP Techniques)

4. เข้าใจลักษณะการสื่อสารของคน

5. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น และเทคนิคที่ใช้จูงใจทีมงาน

– เทคนิคการสื่อสารแบบ   I am OK, You are OK

– เทคนิคใช้คำพูดด้วย Magic Word  ที่ก่อให้เกิดศรัทธา (Trust)

Workshop ฝึกทักษะแบบจับคู่ ในสถานการณ์ต่างๆ หรือระดมสมองกันในกลุ่ม

6. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยศาสตร์ บุคคล 4 ทิศ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

7. เรียนรู้ และฝึกทักษะ การใช้คำถาม และการโน้มน้าวด้วยการเล่าเรื่อง Story Telling Model

8. Roleplay การให้ และรับ Feedback การจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ

9. เรียนรู้การโน้มน้าวด้วย Assertive Communication & Meta Program

10. Roleplay ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

 

สถานที่อบรม

Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

 

กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

เวลา 9.00-16.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ราคา 3,900 บาท/ท่าน  (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)

 **พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine