กรมที่ดิน ลุยดันศูนย์ดำรงธรรมช่องทางคลายทุกข์ เสริมงานบริการประชาชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการประชาชน ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า งานเรื่องที่ดินมีความสลับซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นจึงมีประชาชนที่ต้องการคำปรึกษามาก เพื่อจะดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่เสียเวลาดังจะเห็นได้จากเพื่อนๆใน Facebook ขอคำปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน เนื่องจากความไม่เข้าใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นมามาก ซึ่งเราชาวดินก็จะช่วยกันตอบ เพื่อไขข้อข้องใจ กรมที่ดินเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงให้ความสำคัญกับ การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม หรือ ผมอยากเรียกว่า หมอดินให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเมื่อ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับอธิบดีกรมที่ดิน กล่าว

อธิบดีกรมที่ดิน ระบุว่า ในปัจจุบันมีระบบ E-Contacts DC และ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 021415555ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 10 คู่สาย เพื่อบริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านที่ดินให้กับประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้

 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

 2. ทางเว็บไซต์ www.dol.go.th ผ่านระบบ E-Contacts DC

 3. จดหมาย/ไปรษณีย์

 ที่อยู่ : ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 4. หน่วยงานภายนอกส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการ เช่น สปน. 1111,กระทรวงมหาดไทย, สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส.ค.บ. เป็นต้น

 5. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านระบบ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 021415555 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 10 คู่สาย

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวทิ้งท้ายว่า ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 24 ตุลาคม 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,295 เรื่อง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,561 เรื่อง เราจะพยายามแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมหวังว่า เพื่อนๆ จะได้ใช้ช่องทางในการขอคำปรึกษาหารือ ร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อความเข้าใจในการทำนิติกรรมเรื่องที่ดิน ตรวจสอบการทำงานของเราให้มีมาตรฐาน แลคลายข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ เราชาวดินเต็มใจบริการครับอธิบดีกรมที่ดิน ระบุ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine