ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมชมการเรียนออนไลน์ “Interactive” ที่ Bangkok Prep ชื่นชม การเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ยุค 4.0

ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมชมการเรียนออนไลน์ “Interactive” ที่ Bangkok Prep ชื่นชม การเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เยี่ยมชมการจัดการศึกษาออนไลน์ในรูปแบบ Interactive ของโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary School) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีนางภัทราดา ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการพัฒนาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบดูแลนักเรียนที่ดี โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จนมีชื่อเสียงและความนิยมในหมู่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่สำคัญคือ มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ Interactive ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมการเรียนแบบ Real-time ทั้งยังมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จูงใจให้เด็กต้องการจะเรียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านของตัวเองในทุกวัน

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ถือว่าโรงเรียนแห่งนี้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษได้ในทันที เนื่องจากใช้ระบบการสอนออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wi-fi) ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมีระบบส่งการบ้าน แบบฝึกหัด และการแชร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการประเมินผลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะต้องประเมินการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนด้วย

การมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาอย่างนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีที่ได้มอบให้ สช.รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่พร้อมจะแชร์ระบบการเรียนออนไลน์ในวิชาต่าง ๆ ให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้นำไปใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกวิชา เพราะต้องยอมรับว่า แต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน มีวิชาที่รองรับการเรียนออนไลน์ทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน และก็มีอีกหลายวิชาที่จะต้องหามาเสริมเติมเต็ม เพื่อให้มีความพร้อมสมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้พบว่าส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ Interactive แทนการเรียนในห้องเรียนได้เต็มรูปแบบ เพราะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร และรองรับการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี ในส่วนของนักเรียนก็ค่อนข้างมีความพร้อม จึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำกลับไปทบทวนปรับปรุงและเสริมเติมเต็ม ทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่รองรับอุปกรณ์และรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep เอง ก็มีจิตใจอันเป็นกุศลและพร้อมจะเผื่อแผ่การเรียนการสอนออนไลน์ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ เช่นกัน โดยได้เชิญโรงเรียนใกล้เคียงมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การสอนร่วมกันตามบริบทและศักยภาพของโรงเรียน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น Year 3, การสอดแทรกดนตรีในการเรียน Grammar warm-up 1, การแสดงของครูก่อนเริ่มเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, บทเรียน Phonics ในวิชาภาษาจีนแมนดาริน เป็นต้น

ซึ่งครูแต่ละคนมีเทคนิคและวิธีการสอน ตลอดจนสร้างสื่อที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านได้เป็นอย่างดีภายใต้การดูแลจากครอบครัวในระดับเด็กเล็ก ๆ ที่จะต้องลงทะเบียนเข้าระบบเรียนออนไลน์ ตลอดจนคอยเฝ้าสังเกตนักเรียนในการเรียน การมีส่วนร่วม และการส่งการบ้าน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องแสดงความคิดเห็นและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กผ่านระบบออนไลน์สะท้อนไปยังครูด้วย

โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary School) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานของอังกฤษ (National curriculum of England) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ CIS และ NEASC (ปี 2011-2021) และการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี 2554 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเนสเซอรี่-Year 13

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep มีนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติ รวม 1,168 คน มีครูและบุคลากรทั้งไทยและต่างชาติ รวม 247 คน โดยโรงเรียนมีจุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย และด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine