การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

ด้วยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดำเนินโครงการการประกวด SME National Awards และ Start up Awards ประจาปี 2563

โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบรางวัลให้กับธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งกิจกรรม ในโครงการประกอบด้วย

     (1) การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

     (2) การฝึกอบรมการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจะได้รับการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสในการประกอบธุรกิจ

และได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น

 

     สถาบันผลผลิตแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดรางวัลดังกล่าวมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SME จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลดังกล่าว

ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์

ได้ที่ www.smesnationalawards.com หรือ กรอกใบสมัครตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อนางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง โทรศัพท์ 089-000-3777

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine