กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส สำนักงานอธิการบดี มจพ.

รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มจพ. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “มจพ. 5 ส พัฒนา จิตอาสาวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน
สำนักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองอาคารสถานที่ยานพาหนะ กองส่งเสริมวิชาการ และกองกลาง ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี และการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานอธิการบดี และเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีให้น่าอยู่ สร้างนิสัยในการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine