สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal” เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาของ มจพ. เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการเรียนการสอน โดยขณะนี้แม้การระบาดจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ก็ยังต้องใช้ชีวิตในแบบความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ทั้งในที่ทำงาน และสถานศึกษา แต่เราเชื่อว่านักศึกษาในยุคนี้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้รวดเร็ว วันนี้มาเดินวนเวียนอยู่หลาย ๆ คณะ แอบส่องแอบมองน้องเฟรชชี่ ปี 1 ก็อยากพูดคุยถึงบรรยากาศที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ป้ายแดงรั้ว มจพ. สักหน่อยว่าการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ เขาเหล่านั้นมีความประทับใจเมื่อก้าวสู่รั้ว มจพ. มีความรู้สึกอย่างไร มาเจอกับคนแรกเลยค่ะ
1. นายกฤษดากร ศรีบรรจง ชื่อเล่น “เอ” ภาควิชาวิทยาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผมจบมาจากโรงเรียนวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ผมสนใจที่จะมาเรียนต่อที่ มจพ. เพราะได้ติดตามข่าวเป็นประจำ และคิดว่าเมื่อจบจะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะมีหลักสูตรด้านโปรแกรมที่ผมสนใจ มีบุคลากรอาจารย์ที่สอนมีความชำนาญ และมีผลงานด้านโปรแกรมมาก” หลักสูตรที่ผมสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการโค้ดโปรแกรม ผมเชื่อว่าที่ มจพ. แห่งนี้ทำให้ผมเก่งเขียนโปรแกรมเก่งได้ การที่สนใจที่จะศึกษาหลักการเขียนโค้ดโปรแกรมให้เก่ง ๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ “Hacker” มันสุดยอดเลยครับ!! สำหรับผม“New Normal” ผมให้ความสำคัญ ปฏิบัติตามประกาศเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทุกๆ คน ครับ
2. นายกันตพัฒน์ นวลสงค์ ชื่อเล่น “นิด” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จบการศึกษา ผมจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ชอบคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพราะเป็นคณะที่ตั้งใจจะศึกษาต่อและสนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพ “เมื่อสอบติดคณะวิศวะก็เข้าทางเลยครับ เพราะสนใจด้านวิชาไฟฟ้า จึงเลือกเรียนที่ มจพ. และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมานาน อีกทั้งผู้ปกครองอยากให้เรียนระดับอุดมศึกษาที่นี่” เพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคง เพราะครอบครัวหวังว่าเมื่อจบแล้วมีการงานที่ดี มั่นคง ใช่เลยครับการเปิดเทอมครั้งนี้นักศึกษาทุกคนต้อง “New Normal” โดยให้ความร่วมมือกับมาตรการที่หลาย ๆ ภาคส่วนได้ออกมาช่วยกันดู และวิถีใหม่ หรือ ทางเลือกใหม่ (ในแบบเดิม) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทั่วโลกทุกคนมีทางเลือกที่สอดรับกับ New Normal
3. นางสาวสุทัตตา จุตตะโน ชื่อเล่น “ปุ๊” สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประทับใจ มจพ. เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง “วันแรกที่ก้าวมาสู่รั้วลูกพระจอมสัมผัสได้เลยค่ะว่าเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ร่มรื่น สถานที่กว้างขวาง มีรุ่นพี่ที่ดี และน่ารัก ส่วนอาจารย์ให้ความเป็นกันเองและใส่ใจลูกศิษย์ คือประทับใจค่ะจึงทำให้การเรียนสนุก ไม่เครียด” เพราะตอนนี้ก็มีเรื่องกังวลอยู่แล้วคือ การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่เปิดเทอมมาทุกๆ คนต้องระมัดระวังเว้นระห่างแบบ New Normal อย่างไรก็สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นวิกฤติ ‘โควิด-19’ ไปให้ได้
4. นางสาวศุภิศรา แย้มสุวรรณ ชื่อเล่น “รถเบนซ์” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดิฉันจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี “เหตุผลที่เลือกมาเรียนต่อที่ มจพ. เพราะมีสาขาน่าสนใจและนำไปต่อยอดความรู้ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จบมา รวมทั้งอาจารย์ที่วิทยาลัยได้แนะนำมาว่า มจพ. มีหลากหลายสาขาวิชาที่สามารถเลือกตามที่ตนเองชอบและถนัด จึงมุ่งมั่นมาที่ มจพ.” เมื่อก้าวเข้าสู่ มจพ. ก็รู้สึกยินดีมากและประทับใจที่รุ่นพี่ให้ความเป็นกันเองแก่น้องๆ นักศึกษาใหม่ ใส่ใจรุ่นน้องเป็นพิเศษ พูดได้เลยค่ะว่า อบอุ่นเมื่อมาสู่รั้ว มจพ.
5. นายคณพัฒน์ แช่มเชื้อ ชื่อเล่น “ไอซ์” สาขาการจัดการเทคโนโลยี การผลิตและสารสนเทศ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ ที่ผมเลือกมาศึกษาต่อที่ มจพ. ผมมองว่า “หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่ลงตัวนี้ รวมทั้งสถานที่เรียนและสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนด้วยครับ” จึงเป็นเหตุผลที่มาสมัครสอบเรียนต่อที่ มจพ. ส่วนการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal ) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด คือใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชนคน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ เพิ่มความระมัดระวังครับ
6. นายรชษิณ โพธิ์ชื่น ชื่อเล่น “ปีเตอร์” สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ความประทับใจใน “หลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารและอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจและอยากเรียน สามารถต่อยอดได้” อีกทั้งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่โรงเรียนเดิมว่าที่ มจพ. มีสาขาใหม่ ๆ ที่เราอาจจะชอบ และตรงกับความถนัด สถานศึกษามีบรรยากาศร่มรื่น และสถานที่กว้าง จริงๆ แบบนั้นเลยครับ เมื่อก้าวเข้ามารู้สึกอบอุ่น ภูมิใจที่ได้มาเป็นน้องใหม่ปี 1 ที่ มจพ. แห่งนี้ ส่วนการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ผมก็มีการป้องกันตัวเองอยู่แล้ว โดยการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากในที่ชุมชน และปฏิบัติตามประกาศของ มจพ. ครับ
ได้ทราบความรู้สึก ความประทับใจของน้อง ๆ เฟรชซี่ ปี 1 ไปแล้ว การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาเป็นลูกพระจอม ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการเข้าสังคมใหม่ ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การหมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย ขอเป็นกำลังใจ ยินดีต้อนรับสู่รั้วพระจอมทุกๆ คนค่ะ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine