IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562 ดังนี้
– รับสมัครระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2561 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นเวลา 12.00 – 13.00 น.
– ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.
– สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
– ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
– สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
การเรียกนักศึกษาสอบสัมภาษณ์จะเรียกตามลำดับการรายงานตัว
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (เรียงตามลำดับคะแนน ) เวลา 18.00 น.
– ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษาเพื่อรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
– ชำระเงิน และรับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม
เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
– ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษา เพื่อรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน รอบที่ 2 ตรวจรับเอกสารทุนฝึกงาน วันที่ 1-31 มีนาคม 2562
นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine