มหาวิทยาลัยพระนคร ร่วมกับ บริษัท FOMM พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. คุณธนานันต์ กาญจนคูหา ผู้จัดการทั่วไป ผู้แทน บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด (FOMM) มอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM Concept One จำนวน 1 คัน มูลค่า 599,000 บาท เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน และการศึกษาวิจัยต่อยอดด้านยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต แก่ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Learning Programs) ต้นแบบ ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบริษัท อินซิทรอน คอร์พอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Learning Programs) ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยด้านยานยนต์สมัยใหม่ต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนรับมอบรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว ณ อาคารช่างยนต์ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยอาจารย์นิลมิต นิลาศ เป็นหัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยและอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากวิศวกรออกแบบอาวุโส Mr. Peter Wright จากประเทศเยอรมันนี ร่วมเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine