กรมคุ้มครองสิทธิฯ เฟ้นหาองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เฟ้นหาองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นผู้นำกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ-ธุรกิจ-วิสาหกิจเพื่อสังคม-ภาคประชาสังคม
มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องการกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการนำมิติสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการในองค์กร โดยกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิฯจึงได้ดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยให้ทุกองค์กรปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งประชาชนจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานขององค์กรที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังสามารถเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้อีกด้วย

นายเรืองศักดิ์ เผยอีกว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการจัดโครงการฯดังกล่าว มีองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 75 องค์กร และมีองค์กรที่ผ่านการพิจารณาหลักฐานทางเอกสาร 62 องค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ขั้น Site Visit Review รูปแบบ ออนไลน์ เพื่อเสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณามอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 แก่องค์กรที่ผ่านการตรวจประเมิน รวมทั้งเป็นผู้นำในการขยายผลต่อยอดการบริหารองค์กรในการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine