คุ้มครองสิทธิฯ รวมพล คัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพล คัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ตัดสินที่ 61 องค์กร เตรียมพร้อมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รับรองผล

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น . นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งจัดโดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meeting โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสภาหออุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จำนวน 61 องค์กร แบ่งเป็น 1) องค์กรภาครัฐ จำนวน 31 องค์กร และ 2) องค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมและภาคประชาสังคม จำนวน 30 องค์กร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้พิจารณารับรองผลการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รวมทั้งจะมีการขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่นๆ ที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine