สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับธนาคารออมสินสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร (สนพ.สกลนคร) ร่วมกับธนาคารออมสินสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยนายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ (รุ่นที่ 3) ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน 

            สืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและธนาคารออมสิน ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออ (MOU) โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและให้ความรู้ทางการเงินและเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต การส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)  และสาขาช่างของหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ ในปีงบประมาณปี 2561 อายุระหว่าง 20-65 ปี ที่สนใจจะประกอบอาชีพ ยกคุณภาพชีวิต ภายใต้กรอบความร่วมมือ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน้าที่ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และออกวุฒิบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในส่วนธนาคารออมสิน มีหน้าที่สนับสนุนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่สนใจประกอบอาชีพได้รับความรู้ทางการเงินและเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารออมสินกำหนด

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine