คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้แก่ IT หลักสูตร 4 ปี รับ ม. 6 หรือ ปวช. จำนวน 127 หน่วยกิต และ ITT หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง รับ ปวส. พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ จำนวน 94 หน่วยกิต 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  ได้แก่ (วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย) และ INE หลักสูตร 4 ปี รับ ม. 6 หรือ ปวช. จำนวน 135 หน่วยกิต (เป็นหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้แก่ ITI หลักสูตร 2 ปี รับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม จำนวน 81 หน่วยกิต 

สอบถาม โทร. 085-2850606 หรือ Facebook Page : ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบสาขาวิชาที่สมัครได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Informati…/GradCondCheck.aspx

สมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

 

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine