ล็อกซซิม ดัน ซิมูเลชั่น ยกระดับกรอบความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสิงห์นักขับ

“เทคโนโลยีปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม” เป็นความจริงได้เมื่อ ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี หรือ ล็อกซซิม จัดงาน “กรอบความคิดเติบโตและพฤติกรรมการเรียนรู้สร้างได้ด้วยซิมูเลชั่น” สะท้อนภาพความสำเร็จการใช้ เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์ ยกระดับกรอบความคิดของพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายสู่พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน

น.ส.พัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี เผยว่า กว่า 2 ปีแล้วที่ ล็อกซซิม เปิดคอร์สอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริง (Driving Simulator) ผ่านการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงบนท้องถนน หรือในสภาพแวดล้อมจริง อาทิ กรณีรถเบรคแตก ยางระเบิด ทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยต่อการขับขี่  เข้าโค้งหักศอกด้วยความเร็ว หรือกลับรถบนสะพานแคบ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายกับผู้ขับขี่ได้ โดยคอร์สอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างกระบวนการทางความคิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการขับขี่และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น สำหรับงานในวันนี้ นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีซิมูเลชั่นในรูปแบบต่างๆ ของล็อกซซิมแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนา “ความสำเร็จในการพัฒนาบุคคลากรด้านขับขี่ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีซิมูเลชั่น” นำโดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และตัวแทนบริษัทขนส่งชั้นนำของไทย อาทิ บจ.พงษ์ระวี บจ.กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ และ บจ.เอสซี แคริเออร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

 

นายอนุชา ขวัญถึง ผู้ควบคุมการฝึกอบรม ล็อกซซิม เผยว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน มักเกิดจากความประมาทและการขาดสติ สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน เฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ในขณะที่สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 5 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 3.5-4% ของ GDP ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นรถขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุก รถบรรทุกพ่วงด้วยแล้ว ความเสียหายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ การได้ฝึกขับผ่านสถานการณ์จำลองในรูปแบบต่างๆ จากเครื่องฝึกขับฯ และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเทรนเนอร์ นับเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการทางความคิดของคนขับรถ ที่จะปูทางไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การขับขี่เชิงป้องกันได้

นายอัครวิชญ์ ลีธนะกุล ผู้จัดการฝ่ายขนส่งประเทศไทย บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการขนส่งและการรักษามาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย เชลล์มีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ Goal Zero มุ่งเน้นความปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจของเชลล์ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าทุกท่านได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง และให้คนที่เรารักทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วัน ขอขอบคุณ ล็อกซซิม ที่นำเทคโนโลยีเครื่องฝึกขับรถจำลองเสมือนจริงเข้ามาให้บริการ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ช่วยยกระดับทักษะและมาตรฐานด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถของเชลล์ได้เป็นอย่างดี

 

นอกเหนือจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่อย่างเชลล์แล้ว บริษัทขนส่งต่างๆ ของไทยก็ให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัยเช่นกัน เพราะต่างประสบปัญหาเดียวกันคือ พนักงานขับรถมีหลายช่วงอายุ แต่ละคนก็มีกรอบความคิดเป็นของตัวเอง ยิ่งอายุเยอะก็จะไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ การได้เข้าอบรมกับล็อกซซิม พนักงานสามารถลองผิดลองถูกในการขับขี่ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นการปรับกรอบความคิดสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน เหล่านี้เป็นเสียงยืนยันจาก นายทักษิณ สเน่ห์ดี บจ.พงษ์ระวี นายเทพศักดิ์ เทพสันตา บจ.กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ และ นายสุริยะ สุขกรีต บจ.เอสซี แคริเออร์ ตัวแทนจากบริษัทขนส่งที่เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ 

 

ทั้งนี้ในงานเดียวกันยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม  หัวหน้าศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน ผอ.หลักสูตรการดำรงชีพในทะเลและการดับเพลิงชั้นสูง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมเวทีเสวนา “การประยุกต์ใช้ซิมูเลชั่นในวงการศึกษาสาขาต่างๆ” เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีซิมูเลชั่น ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทางการแพทย์และการเดินเรือ ที่ซิมูเลชั่นเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อใช้ฝึกในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับล็อกซซิม เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบ อาทิ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulators) ระบบฝึกจำลองการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Simulators) และ ระบบฝึกจำลองการเดินเรือ (Maritime Simulator) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจ โซลูชั่นเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์จาก ล็อกซซิม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://loxsim.com หรือ โทร. 02-348-8197.

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine