มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.15 -21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 61 ปี (ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)  เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร  ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”  ในวันพุธที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    กิจกรรมประกอบด้วย  ภาคเช้า  ถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน  19 รูป  / พิธีน้อมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ภาคบ่าย พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  และบุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และ ภาคค่ำ   พิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจชาว  มจพ. 61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” วีดิทัศน์ 61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ” อาทิ คนดีศรีแผ่นดิน  ศิษย์เก่าดีเด่น   และผู้มีอุปการคุณ      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    (มจพ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ ที่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมแล้ว ปัจจัยหนุนที่สำคัญคือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ และพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเพิ่มมูลค่านวัตกรรม สู่ตลาดโลก

ผลการดำเนินงาน ครบรอบ 61 ปี ของ มจพ. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดในระดับชาติและระดับนานาชาติหลากหลายด้าน สร้างประโยชน์สุขในมิติคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม  ธุรกิจ  อุตสาหกรรมทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเล็งเห็นและให้ความสำคัญ การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวหน้า ด้วยการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมและปรับใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างมูลค่าให้กับการบริการ การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (งานวิจัยต่างๆ) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเกิดการพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการได้ ซึ่ง

มจพ. ตระหนักถึงภารกิจและบทบาทสำคัญในการสรางสรรค์นวัตกรรมและองคความรู้สู่งานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นำองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยมากมายควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรเข้าสู่เวทีโลกด้วยการสรรสร้างมูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

มหาวิทยาลัยขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชนร่วม งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”  ในวันพุธที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชมการแสดง โดยนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง การแสดงดนตรีสากล โดยวงดนตรีสากลประดู่แดง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์. 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือ www.kmutnb.ac.th

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine