มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์  จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    กับคุณวรรธนะ  เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณภูมิศักดิ์  จุลวัลลิภะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(
MOU)
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความชำนาญทางด้านการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ
Wood based Panel อาทิเช่นแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) แผ่น OSB รวมไปถึงผลิตภัณฑ์     สำเร็จรูปอื่นๆ จากวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติ การพัฒนาทักษะ จากการได้เรียนรู้ในบริษัทสถานประกอบการระดับประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร และรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       มีความพร้อมทั้งด้านโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ที่สามารถรองรับและปฏิบัติส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine