UNITE SpLD 2020: Conference on helping individuals with Specific Learning Differences achieve

เด็กทุกคนล้วนมีวิธีการเรียนรู้และความต้องการทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องรับมือยากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยการเสนอไอเดียวิธีการสอนสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้ ซึ่งจัดโดย the Dyslexia Association of Singapore (DAS).

ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563  UNITE SpLD ได้จัดงานสัมมนาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะส่วนตัวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยเนื้อหาภายในงานจะครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของผู้เรียน ลักษณะเฉพาะตัว การช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก เทคโนโลยี การสื่อสารได้หลายภาษา การประเมิณผลและอื่น ๆ

UNITE SPLD ได้เข้าสู่ปีที่ 6 และ ปีนี้เป็นปีแรกของการจัดงานสัมมนาออนไลน์ ดังนั้นผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทันทีร่วมกับนักวิจัยผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่มีผลงานในระดับสากล

โดยงานสัมมนาในปีนี้ จะประกอบไปด้วยผู้พูดจำนวน 36 คน ซึ่งได้เตรียม สื่อนำเสนอมาทั้งหมด 29 สื่อ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากลอีกด้วย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหลักมีดังนี้

  • Fintan O’Regan: The Curious Case of ADHD – วิธีการสนับสนุนเด็กสมาธิสั้นเพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่
  • Dr Malatesha Joshi: Componential Model of Reading: การประเมิณการเรียนการสอนของผู้บกพร่องทางการเรียนรู้และปัญหาด้านการอ่านที่เกี่ยวข้อง
  • Dr Julie Washington: การจัดการกับความต้องการในการอ่านและเขียนของเด็กที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
  • Carol Allen: วิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดความวิตกกังวลสำหรับผู้ที่มีความแตกต่างทางลักษณะส่วนตัวในการเรียนรู้
  • Edmen Leong: บททบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการอ่านและความพยายามของผู้อ่าน
  • Deborah Hewes: Dyslexic Entrepreneurs in Singapore: อัตราการเกิด การศึกษา ประสบการณ์ และ คุณสมบัติของผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine