พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองช้างบุกถึงประตูบ้านออกหน่วยบริการ “คนสุรินทร์ผ่าวิกฤติ COVID-19”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ และออกหน่วยบริการให้คำแนะนำสาธิตวิธีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร รถจักรยานยนต์รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การเกษตรและยานพาหนะได้ด้วยตนเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลงได้

ทั้งนี้ดำเนินการโดยร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้ปฏิบัติการ 90 วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19 ” โดยมีกำหนดออกหน่วยบริการร่วมกันในทุกอำเภอ รวม 17 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine