ร่วมยินดี! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม รับมอบเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คุณภาพ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ต้นแบบด้าน Technology Enhanced Learning ของ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็มกิตติคุณ ชั้นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้า และขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมทุกท่านที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรสถาบันที่มีมาตรฐานทางการศึกษา อันเป็นที่ยอมรับ ขอชื่นชมทุกท่านด้วยใจจริง ความสำเร็จในวันนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเท ให้กับสถาบันพระปกเกล้า และการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่แม้จะมีที่มาแตกต่างกัน ทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือภาคประชาสังคม แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางการเมือง และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจอันสำคัญที่ทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการศึกษาอบรม ไปใช้ในกิจการงานของท่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ความรู้จะเป็นประโยชน์ได้ดีนั้นต่อเมื่ออยู่กับผู้ที่มีคุณธรรม สำนึกรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นสุจริตชน ในทางตรงกันข้าม หากนำความรู้ ไปใช้ในทางทุจริตแล้ว อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติได้ ทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ความรู้จากการศึกษา มาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine