ภาพข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี’63

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยคือ “ปัญญาสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด วิสัยทัศน์สู่สากล” ในการผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโลกทัศน์ ของนักศึกษาในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ให้กว้างไกล รวมถึงได้สัมผัสสถานการณ์และวัฒนธรรมแปลกใหม่และมีประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยในทุกๆ ปี การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพ ไม่ได้จำกัดเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนและในประเทศ ได้แก่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม วิชาการตลาดระดับโลก ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งหลักการทำความเข้าใจ ปรับตัว ทัศนคติ และเจตคติอันเหมาะสม พร้อมต่อการทำงานในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.พิเชษฐ์ เสริมว่า การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการจัดทัศนศึกษาภายนอกราชอาณาจักร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นที่มาในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 61 คน เข้าร่วมโครงการ และมีคณาจารย์จำนวน 4 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (2) ผศ.ดร อัจฉรียา รอบกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (3) อาจารย์ณัฐธิดา พลซื่อ และ (4) ผศ.ดร. อังกูร ลาภธเนศ โดยนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า ในหัวข้อ “International Management: Rising to the Challenge” 2) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ในหัวข้อ “Global Business for Competitive Advantage” 3) ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โทมาริ, Hokkaido, Japan และ 4) ศึกษาดูงานที่ท่าเรือโทมาโคไม, Hokkaido, Japan
สอบถามได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. โทร. 094-0567931, 02- 5552000 ต่อ 2811, 2812 หรือ Line ID: ickmutnb

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine