เมื่อนิยามของ “บ้าน” เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แล้วอะไรที่คนหาบ้านต้องการ?

การค้นหาที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการเป็นหัวใจในกระบวนการ “มีบ้านของตัวเอง” ที่ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เลือกสร้างบ้านหลังใหม่ตามแบบฉบับตัวเอง นอกเหนือไปจากความจำเป็นหรือความต้องการที่แตกต่างไปในแต่ละคนที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ค้นหาหรือเลือกที่อยู่ที่ตอบโจทย์ของแต่ละคน มีปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญอีกมากที่ไม่ควรมองข้ามและมีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงอายุหรือไลฟ์สไตล์ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทั้งในด้านสถานะทางการเงิน อาชีพหรือหน้าที่การงาน ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาฯ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study ฉบับล่าสุด เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอายุเมื่อมองหาที่อยู่อาศัยให้ตัวเองหรือครอบครัว
●กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี ชีวิตหลังเรียนจบเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษามาเป็นคนทำงานเริ่มต้นก้าวสู่โลกที่ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่ คนรุ่นใหม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น การวางแผนด้านอสังหาฯ จึงเป็นเรื่องที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเลือกอยู่กับครอบครัวไปก่อน หรือออกมาเช่าคอนโดฯ ใช้ชีวิตส่วนตัวก่อนวางแผนซื้อเองในอนาคตเมื่อมีความพร้อมด้านการเงิน นอกเหนือไปจากการมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบครันในที่พัก รวมถึงการเดินทางทั้งไปทำงานหรือสังสรรค์แล้ว พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องการซื้อบ้าน คือ ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว (62%) ตามมาด้วยต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง (37%) และพื้นที่เพิ่มสำหรับลูก / พ่อแม่ (29%)

●กลุ่มวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี เป็นช่วงที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน หลายคนเข้าสู่ช่วงสร้างครอบครัว ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการวางแผนออมเงินหรือศึกษาการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีความพร้อมในการซื้ออสังหาฯ เป็นของตัวเองเพื่ออยู่อาศัยและรองรับการขยายครอบครัวในอนาคต กลุ่มวัยทำงานมากกว่าครึ่ง (56%) มีมุมมองด้านการซื้อบ้านใหม่ที่ยังคงเน้นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถัดมาเป็นการให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านเพื่อรองรับการขยายครอบครัวมาเป็นอันดับสอง (34%) และเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น เช่น อยู่ใกล้ที่ทำงาน/โรงเรียน (28%)

●ช่วงอายุ 40-49 ปี เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้ปกครองที่มีการดูแลรับผิดชอบสมาชิกในบ้าน ทำให้ต้องมีการวางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเงินที่วางไว้ นอกจากนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีการวางแผนเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือนำเงินเก็บไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเลือกซื้ออสังหาฯ เพื่อนำไปลงทุนปล่อยเช่าไว้เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากรายรับประจำอีกด้วย เหตุผลหลัก ๆ ในการตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ของคนวัยนี้ (40%) ยังคงเน้นที่การเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว และการเพิ่มพื้นที่ให้ลูกและพ่อแม่ (30%) ในขณะที่การซื้อเพื่อลงทุนก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน (24%)

●กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่จริงจังกับการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น หลายคนให้ความสนใจทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมองหาบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบ้านให้ได้เดินออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในยามว่าง พร้อมมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของผู้สูงวัย เช่น พื้นป้องกันการลื่น ราวจับตามจุดต่าง ๆ ในบ้าน หรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ พักผ่อนสบายและลุกนั่งได้สะดวก ผู้บริโภคสองกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการใช้เวลาพักผ่อนกับสิ่งที่สนใจในบ้านมากกว่าการเดินทางออกไปสังสรรค์ข้างนอก เมื่อต้องการซื้อบ้านหลังใหม่กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความต้องการคล้ายคลึงกันคือความต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก (34% และ 44% ตามลำดับ) ตามมาด้วยการตัดสินใจซื้อเมื่อรู้สึกอยากย้ายไปทำเลใหม่ (27% และ 28% ตามลำดับ) ในขณะที่เหตุผลอันดับรองลงมาของกลุ่มวัยใกล้เกษียณ คือ ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับคนในครอบครัว (26%) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมองไปที่การซื้อเพื่อลงทุนมากกว่า (20%)

แม้ไลฟ์สไตล์จะแตกต่าง แต่การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการมีบ้าน
แม้ผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยจะมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือ การวางแผนอนาคตกับคนในครอบครัวที่ชัดเจนพร้อมพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากที่สุด เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย และมีความหมายกับทุกคนในครอบครัว ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอแนะนำแนวทางในการพิจารณาความต้องการก่อนวางแผนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของอสังหาฯ ในอนาคตได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

●ตั้งเป้าหมายในการเลือกที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เพราะการเลือกที่อยู่อาศัยส่งผลต่อการเงินโดยตรงเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ตามมา ผู้บริโภคควรประเมินความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกว่าจะเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยรูปแบบใด ก่อนที่จะพิจารณาโครงการบ้าน/คอนโดฯ ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ จะเช่าเป็นระยะเวลาเท่าไรหรือในอนาคตจะมีการย้ายไปยังทำเลที่เจริญขึ้นหรือไม่ เมื่อมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเบื้องต้นแล้วจะทำให้เริ่มวางแผนการเงินเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรอบคอบยิ่งขึ้น แนะนำให้มีแผนสำรองที่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต
●ประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการเงิน เพราะถือเป็นแหล่งรายได้หลักและมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน/คอนโดฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคควรประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงานรวมถึงโอกาสเติบโตในสายอาชีพนั้น ๆ หรือหากมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานในอนาคตอันใกล้ก็ควรรอให้อยู่ตัวมั่นคงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากสินเชื่ออสังหาฯ มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน หากมีการเปลี่ยนแปลงงาน/อาชีพจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ โรคระบาดต่าง ๆ หรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ย่อมส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่ออสังหาฯ ซึ่งสามารถกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตได้
●ต้องรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวในอนาคต รูปแบบการอยู่อาศัย/สถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้แผนเลือกที่อยู่อาศัยที่เคยตั้งไว้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส คนโสดที่อยู่คนเดียวหรือคนโสดอยู่กับพ่อแม่ คู่แต่งงาน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ เมื่อมีคนหลายช่วงวัยที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างมาอยู่รวมกันแน่นอนว่ามีความต้องการที่หลากหลายตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ/เช่าบ้านหรือคอนโดฯ ควรพูดคุย สอบถามความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในครอบครัวก่อน เพื่อเลือกบ้านที่ใช่ให้ตอบโจทย์ของทุกคนได้มากที่สุด เช่น การเลือกบ้านที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คู่แต่งงานที่วางแผนมีลูกอาจเลือกบ้านเดี่ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เด็ก ๆ ในอนาคต หรือคนโสดจะมองหาคอนโดฯ ที่มีความปลอดภัยและเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม บ้านที่ดีไม่ได้สำคัญที่ขนาด แต่ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้อาศัยได้มากที่สุด ลองหาข้อมูล ศึกษา หรืออ่านเรื่องราวประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจของคนที่ต้องมองหาบ้านใหม่ให้ตัวเองที่มาบอกเล่า ไม่ว่าจะเป็นในมุมผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เช่าเพื่อจุดประกายแนวคิดและค้นหามุมมองที่ใช่ในการเริ่มต้นหาบ้านในแบบคุณที่ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้รวบรวมไว้ในหน้า “Home Stories” ได้ที่ https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ประสบการณ์-ซื้อ-ขาย-เช่า

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอเชิญชวนผู้อ่าน คนที่กำลังมองหาบ้านหรือคนที่มีบ้านอยู่แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “สิ่งที่ทำให้คุณนึกถึงบ้าน หรือทำให้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองมากที่สุดคืออะไร’’ ผ่านรูปภาพพร้อมแคปชัน ความคิดเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด ลุ้นรับบัตรกำนัล CenPay มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล โดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2563 ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/DDproperty

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine