ครั้งแรกในประเทศไทยเผยรหัสลับ DNA คนเก่งจาก CEO Headhunter เปลี่ยนคนทำงานสู่ยอดมนุษย์ HI-Po เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน

ข่าวการปิดกิจการหรือการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับโรงงานจนถึงบริษัทใหญ่อันเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีหลายองค์กรเริ่มจัดโครงการเกษียณก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนพนักงานที่พร้อมใจลาออก มีการรายงานตัวเลขว่าปี 2563 จะมีการปลดพนักงานและเลิกจ้างรวมทั้งประเทศกว่า 3 ล้านคน และคาดว่าปี 2564 จะมีพนักงานที่ถูกปลดมากถึง 10 ล้านคน

จากข้อมูลกลับพบว่าพนักงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถในระดับทั่วไป ไม่มีความโดดเด่นในการทำงาน หรืออยู่ในตำแหน่งงานที่สามารถรับผู้จบการศึกษาใหม่เข้ามาทำงานแทนได้เพื่อลดต้นทุนขององค์กร ในขณะที่กลุ่มคนทำงานที่เป็น star หรือดาวเด่นขององค์กรกลับถูกรั้งให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดเพื่อให้ช่วยกันนำความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าดังมีคำกล่าวที่ว่า หนึ่งองค์กรจะมี star หรือดาวเด่นขององค์กรไม่เกิน 5 คนเท่านั้น

Star หรือดาวเด่นขององค์กร ปัจจุบันเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Talented Genius หรือคนที่มีพรสวรรค์ มีศักยภาพ มีความสามารถ และมีผลงานที่โดดเด่น องค์กรจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษดังที่ บิล เกตส์ (Bill Gates) ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Microsoft กล่าวไว้ว่า “หากองค์กรสูญเสียคนเก่งไปเพียงแค่ 20 คน อาจทำให้บริษัทถูกลดความสำคัญในโลกธุรกิจลงได้เช่นกัน”

อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตการปลดพนักงานจะยาวนานจนถึง3 ปีข้างหน้ากว่าที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัว รูปแบบการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้มีการทำงานแบบ work from home มากขึ้น การติดต่อสื่อสารทำได้รวดเร็วขึ้นความต้องการพนักงานจึงลดจำนวนลงเพราะพนักงานหนึ่งคนสามารถสร้างผลงานได้มากกว่าเดิม

นอกจากนี้ความปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้องค์กรเห็นศักยภาพที่แท้จริงของพนักงาน รวมถึงทัศนคติในการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ความสามารถในการสร้างผลงานและการพาทีมงานเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานได้อย่างชัดเจน จนมีคำกล่าวที่ว่า “ยุคต่อจากนี้ เป็นยุคของคนเก่งจริงที่จะอยู่รอด” ซึ่งองค์กรหลายแห่งเลือกที่จะเก็บพนักงานพิเศษหรือ Talented Genius กลุ่มนี้ไว้

เมื่อองค์กรต้องการ Talented Genius เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรต่อไป แล้วคนที่ไม่สามารถก้าวถึงการเป็น Talented Genius ได้ต้องทำอย่างไร? เพื่อให้ตัวเองผ่านวิกฤตการถูกเลย์ออฟได้

“หนังสือ Talented Genius เผยรหัสลับ DNA คนเก่ง เปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ Hi-Po” คือ คำตอบสำหรับคนทำงานที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นเลิศ

คุณนงลักษณ์ ธนรักษ์ อดีตซีอีโอบริษัท Headhunterข้ามชาติผู้มีประสบการณ์ในการคัดสรรและสัมภาษณ์ผู้บริหารมากว่า 10,000 คนให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์ 20 ปีทำให้รู้ว่า “ลักษณะคนทำงานแบบไหนที่จะก้าวหน้าและเป็นที่ต้องการขององค์กร และจะพัฒนาแบบไหนที่สามารถแปลงกายสู่การเป็นมนุษย์ Hi-Po ได้”

หนังสือ Talented Genius จะเผยให้เห็นว่า 20 คุณลักษณะของมนุษย์ Hi-Po (High Proactive)คือ 1.มีทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills) 2.ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) (Intelligence Quotient: IQ) 3.น้อมรับคำติชม (Incorporate Feedback) 4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งต่างๆ (Taking Initiative) 5.พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง (Constant Skill Development) 6.มีความสามารถในการจัดการกับความกดดัน (Handling Pressure) 7. ทำตนให้เป็นประโยชน์ (Helpful) 8.มีความสามารถทำงานคนเดียวได้ (Work Alone) 9.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม (Team Workers) 10.มีทักษะในการตั้งคำถาม (Questioning)

11.มีความน่าเชื่อถือ (Trustworthy) 12.มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) มนุษย์ 13.มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) 14.มีความสามารถในการทำงานที่ท้าทาย (Challenging Work and Goals) 15.มีบุคลิกภาพที่เรียบง่าย (Easy-Going Personality) 16.สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม (Excellent Performers) 17.มีใจเปิดกว้าง (Open Minded) 18.มีความสนใจในบริษัท (Interest in the Company) 19.มีแรงบันดาลใจ (Aspirations) 20.มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI)

ใครก็ตามที่มีลักษณะครบทั้ง 20 ข้อนี้ถือว่าคุณเป็นมนุษย์ Hi-Po แต่หากคุณยังไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ Hi-Po ครบทั้ง 20 ข้อนี้ แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ Hi-Po หรือพนักงานที่มีศักยภาพสูงก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะการเดินทางไปสู่เส้นทางมนุษย์ Hi-Po นี้เป็นการเดินทางที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด และผลของการพัฒนาตนเองนี้จะส่งผลให้คนอื่นมองเห็นความเป็นคนพิเศษในตัวคุณ

ในท้ายเล่มยังได้พบบทสัมภาษณ์ของคนเก่งระดับ CEO 5 ท่านที่มาแบ่งปันมุมมองและทัศนคติในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน อาทิ ธนา เธียรอัจฉริยะ (โจ้), คุณวุฒิกร เส้า, ดร.ทายาท ศรีปลั่ง, คุณเมธี จารุมณีโรจน์ และคุณอรกานต์ เลาหรัชตนันท์

จากบทสัมภาษณ์ CEO ทั้ง 5 ท่านทำให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่ CEO ทั้ง 5 ท่านมีเหมือนกันนั้น คือ ก่อนจะเป็น CEO ทั้ง 5 ท่าน คือ ยอดมนุษย์ Hi-Poมาก่อนจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยแต่ละท่านมีลักษณะและแนวคิดที่คล้ายกันคือ เริ่มจากการมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมีความสุขกับการทำงานที่ตัวเองรัก และเต็มที่กับทุกงานที่ทำ

นอกจากนี้ ทุกท่านล้วนมี DNAพื้นฐานและมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง (Role Model) ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นและรับรองทฤษฎีที่ว่าด้วย DNAพื้นฐานของมนุษย์ Hi-Poมีบุคลิกที่เรียบง่าย (Easy-Going Personality) มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทงาม พูดจาดี ไม่มีการโอ้อวดถึงความเก่งกาจของตนแม้แต่น้อย ที่สำคัญคือ ยึดมั่นในคำพูด“การที่มนุษย์ Hi-Po จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากองค์กรเป็นอย่างดี เพราะมนุษย์ Hi-Po สามารถทำผลงานได้ดีกว่าพนักงานทั่วไปเฉลี่ยถึง 50-100%”คุณนงลักษณ์ ธนรักษ์ กล่าว

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณพร้อมจะเป็น มนุษย์ Hi-Po เพื่อให้องค์กรรักษาคุณไว้ให้นานที่สุด หรือแม้ว่าจะลาออกจากองค์กรไปแล้วก็ตาม แต่มนุษย์ Hi-Po ก็ยังสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ต่อไป ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดวิกฤตที่ยิ่งใหญ่กว่าโควิด-19มนุษย์ Hi-Poก็ยังคงรอดและดำรงชีวิตในสายงานได้ต่อไป

หนังสือ Talented Genius เผยรหัสลับ DNA คนเก่ง เปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ Hi-Poขนาดจำนวน 272 หน้า จำหน่ายในราคา 275 บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine