มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 62 ปี ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถสมัครได้ในสาขาประเภทต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 1. สาขาวิชาการ 2. สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง 3. สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 4. สาขาธุรกิจภาคเอกชน 5. สาขาบริการสังคม 6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา และ 7. สาขาอื่น ๆ
คุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น 1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ 4. การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมทั้งผู้สนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และ 5. ผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้ที่ http://gg.gg/mo3bj ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1314 คุณพรทิพย์ พูนสกุล ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา มจพ.

ขวัญฤทัย ข่าว

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine