คุ้มครองสิทธิฯ​ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564​

คุ้มครองสิทธิฯ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564​

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย​ พัน​ตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ​ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ​ ดร.​ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564​ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งมี​ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ ได้เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ​ พิจารณาเห็นชอบให้มีการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online เต็มรูปแบบ และการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งการ Online และ On Site โดยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบตามที่กรมฯ​ เสนอ​ และเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานที่ต้องการขอใช้หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท​ ตามพระราชบัญญัติฯ​ ดังกล่าว​ จัดการเรียนการสอนตามที่คณะกรรมการฯ​ เห็นชอบ

ทั้งนี้​ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฯ จะช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้คล่องตัว​ อำนวยความสะดวกแก่ผู้อบรม​ เรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง ลดปัญหาและอุปสรรค​ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน​ โดยยังคงเนื้อหาวิชา ระยะเวลา และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและผู้ผ่านการอบรมเช่นเดียวกับการจัดฝึกอบรมรูปแบบปกติตามที่ กพยช. รับรอง โดยคณะอนุกรรมการฯ​ จะทำหน้าที่ในการกำกับการจัดอบรมหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตใช้หลักสูตร ใน 3 ส่วน คือ (1) เนื้อหาวิชา (2) วิทยากร และ (3) ผู้เข้าอบรม ทั้งก่อน ระหว่าง​ และหลังการอบรม เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ กพยช. รับรอง

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine