คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 1/2564

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา​ โดยมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา​คำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ​ จำนวน​ 20 ราย​ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine