คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ(ครั้งที่ 4)

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4) โดยมี นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมาธิการฯ ซึ่ง นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าว

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ รายมาตรา โดยได้พิจารณามาตราที่เหลือต่อจากการประชุมครั้งก่อน ดังนี้ มาตรา 8 (3) มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 12 มาตรา13 มาตรา 13/1 และมาตรา 17 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างกฎหมายทุกมาตรา และได้กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อทบทวนมาตราทั้งหมดอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine