คุ้มครองสิทธิฯ เผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งสร้างความรู้ เคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดยมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมี เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ให้บริการประชาชน สังกัด 20 กระทรวงในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ตำรวจ ทหารกรมพระธรรมนูญ และโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 612 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐผู้ให้บริการประชาชน รวมถึงให้สามารถเป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และขยายผลต่อไปยังบุคลากรและองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine