คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่มฯ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่ม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556 มุ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา สู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หัวข้อ “องค์กรผู้มีหน้าที่รักษาการและองค์กรผู้ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556” ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งมี พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน นายนคร วัลลิภากร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมด้วย สำนักงานคุ้มครองพยาน โดย นางสาวปรักมาศ พิมเสน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ นางสาวจิราภรณ์ เพชรหนูเสด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรหลัก และมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ส่งตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ ตำรวจภูธรภาค ตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและแนวทางการพัฒนางานคุ้มครองพยานของประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน ครอบคลุมทั้งปัญหาจากบทบัญญัติของกฎหมายและปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของงานคุ้มครองพยานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine