คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ กรณีสมาชิกจากสมาคมรถตู้โดยสาร

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ กรณีสมาชิกจากสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพ,ปริมณฑล ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 1 อาคารกระทรวงยุติธรรม สมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพ,ปริมณฑล นำโดย นายปรัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมฯ เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.พิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องทุกข์ จากกรณีมีสมาชิกกว่าสามร้อยคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) และมาตรการ work form home ของรัฐทำให้ผู้ประกอบการรถตู้รายได้ลดลงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ บางเส้นทางต้องหยุดเดินรถ เนื่องจากไม่มีการเดินทางของผู้โดยสาร ทำให้สมาชิกเกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและขาดสภาพคล่องอย่างหนัก จึงประสงค์ขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพักชำระหนี้ และลดหย่อนค่าตอบแทนของ ขสมก. ในกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้รับเรื่องและดำเนินการส่งต่อไปยังกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนต่อไป

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine