คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ทั้ง 96 ศูนย์ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนรวมทั้งสิ้น 96 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่แขวงให้ ครอบคลุม 180 แขวง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine